SERTLEŞTİRME
SERTLEŞTİRME

Metal ürünler transformasyon sıcaklıklarından daha yüksek sıcaklığa ısıtıldıktan sonra yağ veya erimiş tuz banyosu içinde hızla soğutulurlar. Bu işlemden amaç, sert ve dayanıklı martensitik veya baintik yapı elde etmektir.

Isıtma işlemi süresince oksidasyondan korumak için metal ürünler özel atmosfer içinde tutulurlar


KARBÜRLEME  (ve KARBO NİTRÜRLEME)

 

Setleştirilmiş çelik ürünlerin yüzeyine karbon (ve azot) difüze edilerek, yüzeyde aşınmaya dayanıklı sert  martensitik bir tabaka oluşturulması karbürleme (ve karbo nitrürleme) dir. Karbürlemede, doğal gaz veya propan, karbon kaynağı olarak kullanılır. Karbo nitrürlemede ise amonyak, azot kaynağı olarak kullanılır. Hidro karbon gazı (ve azotu) çelik ürünün yüzeyine taşımak ve seviyesini kontrol etmek için genellikle azot ve metanolden oluştutulan taşıyıcı gaz atmosferi kullanılır.