SİNTERLEME
SİNTERLEME

Toz halindeki malzemenin erime sıcaklığı altındaki bir sıcaklığa belli bir süre maruz bırakılarak tozların birbirlerine değdikleri noktalardan başlayarak kaynaşması sinterlemedir. Kontinü tip fırınlarda azot ve hidrojen gazlarından oluşturulan özel ve kontrol edilen bir atmosfer içinde sinterleme gerçekleştirilir.

 

SERT LEHİMLEME

Sert lehimleme, ince kesitli ve genelde farklı metallerin ergiyen bir ilave metal ile birleştirilmeleridir. Kontinü tip fırınlarda azot ve hidrojen gazlarından oluşturulan özel ve kontrol edilen bir atmosfer içinde sert lehimleme gerçekleştirilir.