GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)
GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS)

Çevre Bakanlığı “Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlemesine İlişkin Usül ve Esaslar Tebliği” temel alınarak ürünlerimiz için hazırlanan Kimyasal Madde Güvenlik, Emniyet, Depolama Bilgi Formu (MSDS)’na, ürünler sayfasında ilgili ürüne ait güvenlik paragrafından ulaşılabilirsiniz.
Bilgiler ulaşılabilen kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği her ne surette olursa olsun herhangi bir dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat oluşturmadan bilgi amacı ile hazırlanmış olup, kullanım amacına uygunluk ve kullanımdan kaynaklanan problemler yönünden HABAŞ ve TGS Gaz’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Gazın ait olduğu kategoriye (korozif, toksik, parlayıcı, firofobik, oksitleyici, inert veya radyoaktif) göre, her bir gazın özelliğine ve kullanılan prosese bağlı olarak, ilave  tedbirler gerekli olabilmektedir. Kullanıcılar kendi proses yapılarını göz önüne alarak, kılavuzlarda belirtilenlerin özel ihtiyaçlarını karşılaması ve uygunluğu hususuna kendileri karar vermelidir.